អប់រំ

​នូវ ប៊ុណ្ណារក្សសត្យា ៖ ប្ដូរ​​ទម្លាប់ពី​សរសេរ​អក្សរ​មិន​ស្អាត ទៅ​ជា​អក្សរ​ស្អាត​

​នូវ ប៊ុណ្ណារក្សសត្យា ៖ ប្ដូរ​ទម្លាប់ពី​​សរសេរ​អក្សរ​មិន​ស្អាត ទៅ​ជា​អក្សរ​ស្អាត​

​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប លេខ​តុ និង​លេខ​បន្ទប់ នឹង​បិទ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ…?

សិស្សថ្នាក់ទី១២ គួរដឹងថា​​ តើ​ឈ្មោះ​បេក្ខជន លេខ​តុ និង​លេខ​បន្ទប់ ប្រឡង​បាក់ឌុប នឹង​បិទ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ណា?

​ចុង​ខែ​កក្កដា​ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា អនុញ្ញា​ត​ឱ្យ​និស្សិត​ឈប់​សម្រាក​៣​ថ្ងៃ​

​នៅ​ចុង​ខែ​កក្កដា​ខាង​មុខ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា អនុញ្ញា​ត​ឱ្យ​និស្សិត​ឈប់​សម្រាក​៣​ថ្ងៃ​

គំនូរស្អាតៗ និងការ​បង្កើតស្នាដៃថ្មីចេញពីការ​ច្នៃប្រឌិត​​ នឹងលេចឡើង​ក្នុងពិព័រណ៍​ស្នាដៃសិស្ស

នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ នឹងបានឃើញស្នាដៃថ្មីៗ​ ដែល​សិស្ស​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ការ​ច្នៃប្រឌិត​បង្ហាញ​ហើយ

ទំព័រ 24 នៃ 26 1 23 24 25 26

អត្ថបទថ្មីៗ