ទស្សនៈបុគ្គលល្បី

១០ឃ្លា យ៉ាងខ្លី តែន័យខ្លឹម ​​របស់​លោក ហេ​នរី គិ​ស្សិនហ្គ័រ​ ​(Henry Kissinger)​​

១០ឃ្លា យ៉ាងខ្លី តែន័យខ្លឹម ​​របស់​លោក ហេ​នរី គិ​ស្សិនហ្គ័រ​ ​(Henry Kissinger)​ អ្នក​នយោបាយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ដ៏ល្បីល្បាញ...

ឧកញ៉ា គួច ម៉េ​ង​លី៖ ​​កុំ​មោទនភាព នឹង​សញ្ញាបត្រ ​ពីរ បី ​សន្លឹក​​

​​កុំ​ត្រេកត្រអាល​នឹង​ការសិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ ពីរ​ឬ​បី គួររៀនជំនាញណាមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឱ្យច្បាស់ ព្រោះអ្នកជោគជ័យគេរៀនបែបនេះ!

ទំព័រ 1 នៃ 2 1 2

អត្ថបទថ្មីៗ