សុខភាព

មន្ត្រី​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​៖ បណ្ណ​ ប.ស.ស​. ​ដែលសម្គាល់​ពិនិត្យ​ និង​ព្យាបាល​ឥតគិតថ្លៃ​

មន្ត្រី​ការិយាល័យ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​៖ បណ្ណ​ ប.ស.ស​. ៣ប្រភេទ​ ដែល​ពិនិត្យ​ និង​ព្យាបាល​ឥតគិតថ្លៃ​

ក្រសួង​អប់រំ​ ​យុវជន​ ​និងកីឡា​ ​ណែនាំ​សិស្ស​ឱ្យ​ចេះ​ការពារ​ខ្លួន​ពី​ជំងឺគ្រុនឈាម​

ក្រសួង​អប់រំ​ ​យុវជន​ ​និងកីឡា​ ​ណែនាំ​សិស្ស​ឱ្យ​ចេះ​ការពារ​ខ្លួន​ពី​ជំងឺគ្រុនឈាម​

សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ជំងឺគ្រុនឈាម​! មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ក្នុង១ថ្ងៃ​ ទទួល​កុមារ​ព្យាបាល​ជំងឺគ្រុនឈាម​ ជិត៦០០នាក់​

សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ជំងឺគ្រុនឈាម​! មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ក្នុង១ថ្ងៃ​ ទទួល​កុមារ​ព្យាបាល​ជំងឺគ្រុនឈាម​ ជិត៦០០នាក់​

កាំកុង​ត្រូល ចុះ​ផ្ដល់បទ​បង្ហាញ​ស្ដីពី សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ ដល់​សិស្ស AIS រយៈពេល៣ថ្ងៃ…

កំាកុង​ត្រូល ចុះ​ផ្ដល់បទ​បង្ហាញ​ស្ដីពី សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ ដល់​សិស្ស AIS...

ទំព័រ 1 នៃ 8 1 2 8

អត្ថបទថ្មីៗ