លិខិត​អ្នក​អាន

“​កុំ​បណ្តោយ​ជីវិត​ឱ្យ​ក្រៀម​ស្ងួត​ហួតហែង​ ​និង​កន្លង​ផុត​ទៅ​សូន្យ​ទទេ​.​.​.

“​កុំ​បណ្តោយ​ជីវិត​ឱ្យ​ក្រៀម​ស្ងួត​ហួតហែង​ ​និង​កន្លង​ផុត​ទៅ​សូន្យ​ទទេ​.​.​.​ ​ដោយ​មិនបាន​មាន​សេចក្តី​សុខ​ជាមួយ​របស់​ដែល​មាននៅ​”​

សុភាសិត​ចិន​ «គ្រូ​គ្រាន់តែ​ជា​អ្នក​បើក​ទ្វា​ឱ្យ​ប៉ុណ្ណោះ​ ចូល​ឬមិន​ចូល​ គឺ​អាស្រ័យ​លើ​សិស្ស​»

សុភាសិត​ចិន​ «គ្រូ​គ្រាន់តែ​ជា​អ្នក​បើក​ទ្វា​ឱ្យ​ប៉ុណ្ណោះ​ ចូល​ឬមិន​ចូល​ គឺ​អាស្រ័យ​លើ​សិស្ស​»

​បញ្ហា​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ស្របច្បាប់​ ​និង​មិន​ស្របច្បាប់​ ​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​

ជ្រុង​មួយ​នៃ​សង្គម​៖ ​បញ្ហា​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ស្របច្បាប់​ ​និង​មិន​ស្របច្បាប់​ ​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​

ទំព័រ 2 នៃ 2 1 2

អត្ថបទថ្មីៗ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com