កសិកម្ម

ក្រសួងធនធានទឹក​បញ្ជាក់​ស្ថានភាព​កម្ពស់​ទឹក​នៅ​តាម​ស្ថានីយ​ជលសាស្ត្រ​នានា​ក្នុង​ទី១២នេះ​

ក្រសួងធនធានទឹក​បញ្ជាក់​ស្ថានភាព​កម្ពស់​ទឹក​នៅ​តាម​ស្ថានីយ​ជលសាស្ត្រ​នានា​ ក្នុង​ទី១២​

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ចេញ​សារាចរណែនាំ​ត្រៀម​វិធានការ​ទប់ទល់​នឹង​គ្រោះ​ទឹកជំនន់​

បង្កើន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ទាំងអស់គ្នា​! កម្ពស់​ទឹក​នៅតែ​បន្ត​ហក់​ឡើង​ខ្លាំង​អាច​ឈាន​ដល់​ការប្រកាស​អាសន្ន​

ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ រហូត​ចុងខែ​សីហា​ ខ្យល់មូសុង​និរតី​នឹង​បង្កើន​ឥទ្ធិពល​​លើ​កម្ពុជា​

ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ រហូត​ចុងខែ​សីហា​ ខ្យល់មូសុង​និរតី​នឹង​បង្កើន​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង​លើ​កម្ពុជា​

ទឹកស្ទឹង​សង្កែ ​ខេត្តបាត់ដំបង​ ឡើង​ជិតដល់​កម្រិត​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​

ទឹកស្ទឹង​សង្កែ​ ខេត្តបាត់ដំបង​ កំពុង​ហក់​ឡើង​ ជិតដល់​កម្រិត​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​

ទំព័រ 1 នៃ 4 1 2 4

អត្ថបទថ្មីៗ