បច្ចេកវិទ្យា

តើ​បេក្ខជន​អាច​ប្រើ​ម៉ា​ស៊ី​ន​គិត​លេខ​ក្នុង​ពេល​ប្រឡងបាក់ឌុបបាន ឬ​ទេ?

តើ​បេក្ខជន​អាច​ប្រើ​ម៉ា​ស៊ី​ន​គិត​លេខ​ក្នុង​ពេល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ​បានដែរ ឬ​ទេ?

អត្ថបទថ្មីៗ