ទស្សនៈអាជីវកម្ម

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ ប្រាប់​ពីរ​បៀ​បរ​កស៊ី​របស់​កូន​អ្នកមាន​ និង​កូន​អ្នកក្រ​ ដែល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ ប្រាប់​ពីរ​បៀ​បរ​កស៊ី​របស់​កូន​អ្នកមាន​ និង​កូន​អ្នកក្រ​ ដែល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ​​​ខ្មែរ​មាន​ជំងឺ​បាក់ទឹកចិត្ត​ និង​បាក់ស្បាត​ ដោយសារ​សង្រ្គាម​

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មាន​ជំងឺ​បាក់ទឹកចិត្ត​ និង​បាក់ស្បាត​ ដោយសារ​សង្រ្គាម​ខ្មែរនិងខ្មែរ ខ្មែរជាមួយនឹង...

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ ៖ ក​ត្តា​​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​​អាជីវកម្ម​របស់​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​​បរាជ័យ​

ចេះតែឆ្ងល់ ហេតុអ្វីសហគ្រិនវ័យក្មេងបើកដំណើរការណ៍អាជីវកម្មលូតលាស់បានមួយរយៈ ក៏បិទទ្វារទៅវិញនោះ ការពិតមកពីកត្តាទាំងនេះសោះ

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ហេតុអ្វី​ខ្មែរ​មិន​អាច​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ច្រើន​ជំនាន់​បាន​?

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ហេតុអ្វី​ខ្មែរ​មិន​អាច​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ច្រើន​ជំនាន់​បាន​?

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ បញ្ហា​ប្រឈម​ ភាព​លំបាក​ និង​ទុក្ខវេទនា​ គឺជា​គ្រឿងគ្រៅ​នាំ​ឱ្យជោគជ័យ

លោក​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ បញ្ហា​ប្រឈម​ ភាព​លំបាក​ និង​ទុក្ខវេទនា​ គឺជា​គ្រឿងគ្រៅ​នាំ​ឱ្យបុគ្គលគ្រប់រូបរឹង​មាំ និងជោគជ័យ...

លោក​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ ថា ២ចំណុច​នេះ​ នឹង​ជួយ​ទំនាក់ទំនង​ឱ្យ​គង់វង្ស​យូរអង្វែង​

លោក​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ ថា២ចំណុច​នេះ​ នឹង​ជួយ​ទំនាក់ទំនង​ឱ្យ​គង់វង្ស​យូរអង្វែង​

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ៥ចំណុច ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​បុគ្គល​ឆ្នើម​​​ ដែល​បុគ្គល​គ្រប់រូប​គួរ​មាន​

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ៥ចំណុច ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​បុគ្គល​ឆ្នើម​​​ ដែល​បុគ្គល​គ្រប់រូប​គួរ​មាន​

ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ជំងឺ២ប្រភេទ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការសិក្សា​របស់​កុមារ​

លោក​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ជំងឺ២ប្រភេទ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការសិក្សា​របស់​កុមារ​

លោក​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ធ្វើជា​ឧត្តម​បុគ្គល​ត្រូវ​ឈរ​លើ​គោល​កា​រណ៍​ទំា​ងនេះ​

លោក​ឧកញ៉ា​ វេជ្ជបណ្ឌិត​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ធ្វើជា​ឧត្តម​បុគ្គល​ត្រូវ​ឈរ​លើ​គោល​កា​រណ៍​ទំា​ងនេះ​

អ្នក​កំពង់ចាម​ នឹង​មានឱកាស​ជួប​ជាមួយ​លោក​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ នៅដើម​ខែកញ្ញា​ ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី​ «ចំណេះដឹង​សុខភាព​ ការសិក្សា​ និង​ការ​ត្រៀមខ្លួន​បើក​អាជីវកម្ម​»

អ្នក​កំពង់ចាម​ នឹង​មានឱកាស​ជួប​ជាមួយ​លោក​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ នៅដើម​ខែកញ្ញា​ ក្នុង​សិក្ខាសាលាសប្បុរសធម៌​ស្ដីពី​ «ចំណេះដឹង​សុខភាព​ ការសិក្សា​ និង​ការ​ត្រៀមខ្លួន​បើក​អាជីវកម្ម​»...

ទំព័រ 2 នៃ 9 1 2 3 9

អត្ថបទថ្មីៗ