រឿងខ្លី

អាន​រឿង​ខ្លី «អ្នក​ដំណើរ និង​កាបូប​ប្រាក់» បន្តិច​មើល មាន​អត្ថន័យ​បង្ហាញ​ពី​អ្វី?

អាន​រឿង​ខ្លី «អ្នក​ដំណើរ និង​កាបូប​ប្រាក់» បន្តិច​មើល មាន​អត្ថន័យ​បង្ហាញ​ពី​អ្វី?

រឿងនិទានខ្លីបែបអប់រំ៖ «កសិករ និងបក្សី»

ពាក្យ​សម្តី​​​​​ហាម​​ប្រាម ពេល​ខ្លះ​មាន​តម្លៃ​តិច​តួច​​បំផុត។ ទាល់​តែ​បង្កើត​ច្បាប់​ដាក់​ពិន័យ ឬ​ទណ្ឌកម្ម​ខ្លះ ទើប​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​

ទំព័រ 1 នៃ 5 1 2 5

អត្ថបទថ្មីៗ