កំណាព្យ

«​កុំ​មើល​រំលង​សៀវភៅ​» (កំណាព្យ ដួងចិត្ត)

ការដែល​យើង​បោះ​សៀវភៅ​ទៅ​កន្លៀត​ជញ្ជាំង​ប្រៀបបានទៅ​នឹង​អ្នកប្រាជ្ញ បញ្ញវន្ត យុវជន ដែល​មាន​ចំណេះ​​ដឹង និង​ការអប់រំ​ខ្ពង់ខ្ពស់ មិន​មាន​ឱកាស​​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព និង​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​រំលង​អត់ឱ្យ​តម្លៃ​ដូច្នោះ​ដែរ។

ទំព័រ 6 នៃ 7 1 5 6 7

អត្ថបទថ្មីៗ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com