តន វិបុល

តន វិបុល

អ្នកសារព័ត៌មាន

ជំនួបរវាងគ្រូ និងសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii ធ្វើ​ឡើង​ក្រោមរូបភាព​ផ្ដល់ព័ត៌មានអប់រំ

ជំនួបរវាងគ្រូ និងសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii ធ្វើ​ឡើង​ក្រោម​រូបភាព​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​អប់រំ

​កម្ពុជា​នឹង​រៀបចំ​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ អ្នក​ជំនាញ​​ទេសចរណ៍​​អាស៊ាន នៅ​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​

​កម្ពុជា​នឹង​រៀបចំ​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ អ្នក​ជំនាញ​​ទេសចរណ៍​​អាស៊ាន លើក​ទី២ នៅ​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​

​ប្រកួតជម្រុះ​រក​ជើង​ឯក​ម្ចាស់​​ជ័យ​លាភី​ពានរង្វាន់​វប្បធម៌ អរិយធម៌​ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ប្រកួត​ជម្រុះរក​ជើង​ឯក​ម្ចាស់​​ជ័យ​លាភី​ពានរង្វាន់​វប្បធម៌ អរិយធម៌​ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច

ភាគ​ច្រើន សិស្ស AIS ​ផ្តល់​ឱកាសទទួល​អាហារូបករណ៍ឱ្យ​អ្នក​កំពុង​ជួប​ការ​លំបាក​

មិន​មែន​ពួក​គេ​មិន​ចង់​បាន​អាហារូបករណ៍​នេះនោះទេ តែ​ពួក​គេ​ចង់​ចែក​រំលែក និង​ទុកលទ្ធភាព​ឱ្យ​អ្នក​ដែល​ខ្វះខាត​ជាង​ខ្លួន​

ទំព័រ 42 នៃ 44 1 41 42 43 44

អត្ថបទថ្មីៗ